Mistrzowie Wadżry

Ciało, Mowa i Umysł Wadżrajany

Ngak’czang Rinpocze i Khandro Deczen

Mistrzowie Wadżry mogą przejawiać Szaloną Mądrość – lecz to ich “szaleństwo” nigdy nie jest rozwiązłe, przewidywalne, banalne, tuzinkowe, szablonowe, lub głupie. Yeshé ’cholwa (Mądrość-Chaos) jest świeżym kwitnieniem pierwotnej mądrości.

Mistrzowie Wadżry mogą czasem być “boskimi” szaleńcami, lecz ich “szaleństwo” nigdy nie bywa samolubne, samo-pobłażliwe, samo-wywyższające, lub samo-obsesyjne. sMyon Heruka (Szalona Świętość) stanowi wyzwolenie od biurokracji zinstytucjonalizowanego doświadczania.

Mistrzowie Wadżry bywają “gniewni” – lecz ich “gniew” nigdy nie bywa opryskliwy, porywczy, gburowaty, drażliwy, lub agresywnie niecierpliwy. Gniewni Lamowie nigdy nie są publicznie spokojni, a prywatnie sadystyczni.

Mistrzowie Wadżry, choć są monarchami swych kyil’khorów (mandali) – ich majestat nie jest nigdy wyniosły, arogancki, władczy lub żądny daniny. Monarchowie Wadżry sami w sobie posiadają ogrom bogactwa w zakresie doceniania świata zjawiskowego, a przez to nie pragną nadmiernego pospolitego dostatku.

Mistrzowie Wadżry, choć posiadają znakomitą realizację karmamudry – zachowują ten dar dla tych uczniów, których doświadczenie niedwoistości przenika serce ich praktyki, raczej niż dla tych, obdarzonych jedynie młodością i konwencjonalnym pięknem.

Mistrzowie Wadżry przyjmują śluby wadżra-oddania swoich uczniów – zaś oszuści wadżra-mistrzostwa mogą jedynie posiąść oddanie tych, których oszukali. Oszukani muszą jedynie rozpoznać oszustwo, by się uwolnić od tych, którzy udają Mistrzów Wadżry.

Śluby mogą byc złamane jedynie, gdy są przyjęte autentycznie. Obłąkani tchórze – mogą ogłosić związek małżeński dwojga ludzi lecz nie ma to żadnej wagi, religijnej ni prawnej.

Mistrzowie Wadżry są żywymi ucieleśnieniami Padmasambhawy i Jesze Tsogyal, – podobnie jak nasi Lamowie Kjabdźe Künzang Dordże Rinpocze i Dżomo Sam’phel Deczen. Z drugiej strony my nie jesteśmy żadnymi Mistrzami Wadżry – i nie można by nas postrzegać jako takich. Jesteśmy jedynie wesołymi wikariuszami Wadżrajany – więc nic z tego co głosimy nie powinno być brane nazbyt poważnie.

སྔགས་འཆང་རིན་པོ་ཆེ་ / མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་