Vajra Meesters

Lichaam, spraak en geest van Vajrayana

Ngak’chang Rinpoche & Khandro Déchen

Vajra meesters kunnen “crazy wisdom” of “gekke wijsheid” vertonen – maar hun “gekte” is nooit wellustig, voorspelbaar, afgezaagd, cliché, banaal of bot. Yeshé ’cholwa (“crazy wisdom” of “wijsheidschaos”) is de beginnende kristallisering van oorspronkelijke wijsheid.

Vajra meesters kunnen goddelijke gekken zijn – maar hun zogenaamde gekheid is nooit zelfgericht, zelfgenoegzaam, zelfverheerlijkend, of zelf-geobsedeerd. sMyon Heruka (“het Goddelijk Gek-zijn”) is vrij zijn van de bureaucratie van geïnstitutionaliseerde ervaring.

Vajra meesters kunnen toornig zijn – maar hun toorn is nooit lichtgeraakt, prikkelbaar, nors, nukkig of agressief ongeduldig. Toornige Lama’s zijn nooit sereen in het openbaar en sadistisch in de privésfeer.

Vajra meesters kunnen de monarchen zijn van kyil’khors (mandalas) – maar hun majesteit is nooit hooghartig, arrogant of heerszuchtig en verlangt geen droit du signeur. Vajra vorsten zijn zeer rijk in waardering voor de fenomenale wereld en hebben dus geen behoefte aan buitensporige conventionele rijkdom.

Vajra meesters kunnen bekwaam zijn in karmamudra – maar ze bewaren hun vaardigheden voor die leerlingen voor wie de ervaring van het nonduale de beoefening doordringt, in plaats van voor degenen die slechts jong en conventioneel mooi zijn.

Vajra meesters kunnen vajra-beloften van studenten accepteren – maar zij die zich alleen voordoen als vajra meesters kunnen de loyaliteit van degenen die zij bedriegen alleen stelen. Degenen die bedrogen zijn hoeven zich alleen maar te realiseren dat ze bedrogen zijn om vrij te zijn van diegenen die zich slechts voordeden als vajra meesters.

Geloften kunnen alleen worden verbroken wanneer zij door beide partijen oprecht zijn aangegaan. Gestoorde lafaards kunnen wel beweren dat ze het huwelijk tussen twee mensen inzegenen – maar hun uitspraken zijn voor de wet of religie niet van waarde.

Vajra meesters zijn de levende belichamingen van Padmasambhava en Yeshé Tsogyel, zoals onze eigen Lamas, Kyabjé Künzang Dorje Rinpoche en Jomo Sam’phel Déchen. Wij, daarentegen, zijn geen vajra meesters en kunnen niet beschouwd worden als vajra meesters. Wij zijn slechts de gezellige plaatsvervangende behoeders van Vajrayana – en niets wat we zeggen hoeft vreselijk serieus genomen worden.

སྔགས་འཆང་རིན་པོ་ཆེ་ / མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་