Vadžroví Mistři

Tělo, Řeč a Mysl Vadžrajány

Ngak’chang Rinpoche & Khandro Déchen

Vadžroví Mistři mohou projevit Bláznivou Moudrost – ale jejich “bláznovství” není nikdy chlípné, předvídatelné, otřepané, banální, otřelé nebo přihlouplé. Yeshé ’cholwa (Moudrost-Chaos) představuje rozkvět prvotní moudrosti.

Vadžroví Mistři mohou být duchovní šílenci – ale jejich “šílenství” není nikdy znakem sebestřednosti, sebelibosti, sebezveličování nebo sebeposedlosti. sMyon Heruka (Bláznivá Svatost) je svoboda od byrokracie institucionalizovaných zkušeností.

Vadžroví Mistři mohou vyjádřit hněv – ale jejich “hněv” není nikdy projevem mrzutosti, podrážděnosti, nevlídnosti, nedůtklivosti nebo agresivní netrpělivosti. Hněviví Lámové nejsou nikdy poklidní na veřejnosti a sadističtí v soukromí.

Vadžroví Mistři mohou být monarchové svého kyil’khoru (mandaly) – ale jejich majestátnost nikdy není výrazem nadutosti, arogance, nadřazenosti, nebo dychtivé touhy po droit du seigneur. Vadžroví Monarchové oplývají nesmírným bohatstvím, které spočívá v jejich schopnosti oceňovat fenomenální svět, a proto netouží po nadmíře obyčejného bohatství.

Vadžroví Mistři mohou být odborníky na karmamudru – své dovednosti si však ponechávají pro studenty, kteří mají praktickou zkušenost s neduálním stavem, a ne jenom pro studenty, kteří jsou mladí a konvenčně krásní.

Vadžroví Mistři mohou přijímat od studentů vadžrové závazky – falešní vadžroví mistři se však pouze snaží ošálit své studenty a přimět je tak k loajalitě. Zmanipulovaným studentům si stačí uvědomí, že se nechali oklamat, a tím se vymaní z kontroly těchto rádoby Vadžrových Mistrů.

Sliby se dají porušit jen tehdy, pokud byly stvrzeny s autentičností. Jakýkoliv blázínek může prohlásit dvě osoby za manžele – takový sňatek však nemá váhu ani v náboženství, ani v právu.

Vadžroví Mistři jsou živoucím ztělesněním Padmasambhavy a Ješe Tsogjal, tak jako naši Lámové Kjabdžé Künzang Dordže Rinpočhe a Džomo Sam’phel Déčhen. My, na druhé straně, nejsme Vadžroví Mistři – a nemůžeme za ně být považováni. Jsme pouze žoviální vikáři Vadžrajány – a proto nikdo nemusí brát naše slova příliš vážně.

སྔགས་འཆང་རིན་པོ་ཆེ་ / མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་