Vadzsramesterek

A vadzsrajána teste, beszéde és tudata

Ngak’chang Rinpoche & Khandro Déchen

A vadzsramesterek megjeleníthetik az őrült bölcsességet – de az ő „őrültségük” sosem buja, kiszámítható, elcsépelt, közhelyes, közönséges vagy faragatlan. A Yeshé ’cholwa (bölcsesség-káosz) az eredendő bölcsesség bomló virágzása.

A vadzsramesterek lehetnek isteni őrültek – de az ő őrültségük sohasem öncélú, önelégült, öntömjénező, vagy önimádó. A sMyon Heruka (őrült szentség) annyit tesz, mint szabadnak lenni az intézményesített tapasztalat bürokráciájától.

A vadzsramesterek lehetnek haragosak – de az ő „haragjuk” sosem durcás, ingerlékeny, szeszélyes, sértődékeny vagy erőszakosan türelmetlen. A haragos lámák nem szelídek a nyilvánosság színe előtt, míg szadisták négyszemközt.

A vadzsramesterek lehetnek a kyil’khoruk uralkodói – de fenségük soha nem fennhéjázó, arrogáns, dölyfös, vagy az első éjszaka jogára ácsingózó. A vadzsra-uralkodók gazdagsága hatalmas a jelenségvilág méltánylása által, ezért nincs igényük a hétköznapi értelemben vett mértéktelen gazdaságra.

A vadzsramesterek lehetnek járatosak a karmamudrában – de ezirányú képességüket azon tanítványok számára tartogatják, akiknek gyakorlatát áthatja a nem-kettős állapot megtapasztalása, mintsem csupán azoknak, akik fiatalok és szokványos értelemben szépek.

A vadzsramesterek elfogadhatják tanítványaik vadzsra-kötelékre tett esküjét – de a vadzsramesterség szélhámosai csupán tolvajai az általuk átvertek hűségének. Azok, akiket átvertek, semmi egyéb teendőjük nincs avégett, hogy megszabaduljanak a vadzsramester pózában tetszelgőtől, mint hogy felismerjék az átveretés tényét.

Esküt csak az szeghet, akinek esküje hitelességben fogant. Bátorságukat inukban hordó háborodottak kihirdethetik két ember házasságra lépését – de kijelentésüknek nincs súlya se törvény, se vallás tekintetében.

A vadzsramesterek Padmaszambava és Jesé Cögyál élő megtestesülései, miként a mi lámáink is, Kyabjé Künzang Dorje Rinpoche és Jomo Sam’phel Déchen. Másrészt, ami minket illet, mi nem vagyunk vadzsramesterek, és nem is vagyunk alkamasak arra, hogy vadzsramesterként tekintsenek ránk. Mi csupán a vadzsrajána joviális lelkészei vagyunk – és semmi nem vehető véresen komolyan, ami ajkunkat elhagyja.

སྔགས་འཆང་རིན་པོ་ཆེ་ / མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་