Långt Liv Väg Önskan komponerad av Dungsé Thrin-lé Norbu Rinpoche

för

Künzang Dorje Rinpoche & Jomo Sam’phel

(åt Ngak’chang Rinpoche & Khandro Déchen, Ralzhig Pema Legden, Ngakma Nor’dzin & Ngakpa ’ö-Dzin och deras respektive sangha)

Tsélha är den ädla obefläckade medvetenhets-dimensionen av icke-dualistisk extas. Strålarna av hans aktiva medkänsla lyser på alla varelser – och på dem som har utvecklat förmågan att öppna sig som lotusknoppar, kan uppleva det i sitt hjärta.

Må Padmakara, den Lotusfödda Andra Buddhan, berömd genom världsalltet, beskydda dig. Kuntuzango berörs inte av Samsaras förvirring eller av Nirvanas fortsatta frid.

I denna ändlösa jämnlikhet är de fem elementen oskiljbara från varandra. Eftersom inte den minsta partikel är enskild i sig själv, kallas detta det evigt oförstörda tillståndet.

Ur Dharmakayas vida, tomma och klart lysande natur tar mina tsa-wa’i lamor form och omedelbart skänker jag dem min uppskattning och mitt erkännande. För att Buddhas undervisning i Sutrayana och Vajrayana skulle kunna blomma i Tibet, slöt sig de tre Medvetenhets hjältarna sig samman i Sam-yé. I Sam-yé, som är lysande och bortom alla begrepp, etablerade de två inriktingar av utövning: De rödklädda munkarna och nunnorna, och de vitklädda, som har långt flätat hår.

Sutra är känt som den långa vägen och Vajrayana är känt som den korta vägen. Inom Vajrayana-traditionen finns tre speciella sektioner av Mahayoga, Anuyoga och Atiyoga, och de, som utövar dessa yogas tillhör kategorin, av de som är vitklädda och har långt flätat hår.

Kyabjé Künzang Dorje Rinpoche framstar som en förebild för dem som är vitklädda och har långt flätat hår. Han är en upplyft hållare av denna tradition. Må Kyabjé Künzang Dorje Rinpoche’s, vår tsa-wa’i lama’s lotusfötter, förbli orubbliga.

Kyabjé Künzang Dorje Rinpoche’s utövning har sin tilllit i kanalerna, vindarna och thig-lé rna i både utvecklings – och förverkligandestadiet. Han upplåter de tre kayas till väg. De tre kayas blir tydligt synliga i hans varande och omgivning. Detta är det förverkligade stadiet utan något tecken på förverkligande. Detta är både, det obefläckade medvetandet och den begynnelselösa tomheten som utrycker en Buddhas syn.

Dessa är de fullt förverkligade kvaliteterna av de fyra stegan. I denna upplevelse av universum. är samsaras phenomen och Buddhornas obefläckade, upplysta phenomen, det jämnlika tillståndet av Kuntuzangpo. Må denna vetskap inspirera mig, att i ett liv och i en kropp utveckla förmågan att uppnå Mahasandhis läror.

Från upplevelsen av de fem visdomarna och de fem grund elementen, uppstår de ovärderliga visdoms-dakinina. Jomo Yeshé Tsogyel är visdomens drottning över de ofantligt manga mandalas av visdom dakinis. Spontant visar jag Padmasambhavas dyrbara Sang-Yum mitt erkännande och min uppskattning. Jomo Sam’phel, Kyabjé Künzang Dorje Rinpoches Sang-Yum! Du, som har bergfast förtroende i honom. Du, som utövar, följer och tjänar Kyabjé Künzang Dorje Rinpoche genom gärningarna i de tre glädje ämnena. Du, som liknar en önkeuppfyllande juvel, må du leva länge!

Vad du än önskar för att gynna Buddhornas undervisning må det förverkligas! Vad du än önskare för att gynna levande varelser, må det bli förverkligas! Vad du än gör, må det förverkligas! Och må alla varelser finna inspiration i den rena Dharman.

Så klingar världen av de fem stora kontinenterna melodiöst. På den västra kontinenten Europa lever den ärovördiga, heliga hjälten, Chöying Gyamtso (Ngak’chang Chögyam Rinpoche) och hans Sangyum, heliga hjältinnan Déchen (Khandro Déchen Tsédrup). De har bergfast, förnuftig tilllit till Buddhas allmänna undervisning och särskilt till den storslagna Vajrayanas ovärderliga undervisning och de som upprätthåller traditionerna. Modigt avlossar de logikens kanonkulor med djup medkänsla. De gör så för att hjälpa otämjda varelser in på den rätta vägen till upplysning, och för att hjälpa dem, som misstolkar lamorna som upprätthåller traditionen och deras undrvisning. De gör så för att visa den aviga uppfattningen och avsikten av de som angriper Buddhas läror och de som upprätthåller Buddhas läror. Jag, Thinley Norbu, (Dungsé Thrinl-lé Norbu Rinpoche) skrev omedelbart detta inför dakas och dakinis som ett resultat av en förfrågan från Ngak’chang Rinpoche och KhandroDéchen, som nått mig brev vägen. Långt Liv Väg Önskan komponerad av Dungsé Thrin-lé Norbu Rinpoche för Kyabjé Künzang Dorje Rinpoche & Jomo Sam’phel