Familjetraditionen av Upplysta Mödrar

Del 1 – Yeshé Tsogyel

av Ngak’chang Rinpoche

Den största inspirationen och förebilden för kvinnor, vad gäller Tibetansk Buddhism, är den upplysta yoginin Yeshé Tsogyel (Ye-shes mTsho-rGyal). Yeshé betyder ’begynnelselös visdom’ och Tsogyel betyder ’drottning av Sinnets oceanliknande kvalitet’. Hon är den kvinnliga Buddhan inom Nyingma skolan. Som en historisk person är hon mamma till alla Nyingma linjer. Yeshé Tsogyel, tillsammans med hennes inkarnation och emanationer, är inspiration och förebild för kvinnor och lärare för män.

Namka Rinpoche hävdar:
go-kar-chang-loide, linjen av ordinerade utövare som bär vit kjol och långt hår, är själva hjärtat av Nyingma linjen. De stora gTértöns, de stora mästarna av inre tantra, är oftast Ngakpas eller Ngakmas. Från Saraha till idag har linjen av de vita kjolarna varit vital för Vajrayanas överlevnad. I Tibet finns det många kvinnor och män som är Ngakmas och Ngakpas. Jag har hört i väst att vissa människor tror att Ngakphang linjen inte är verklig och att det inte finns några kvinnliga Ngakmas. Detta är absurt och enbart baserat på okunnighet.

Inom Moders Essens Linjen finns det tre typer av förhållande mellan lärare och elev: enligt mDo (Sutra), rGyud (Tantra), och rDzogs-chen (Mahasandhi). Enligt Sutra behöver man en lärare av samma kön. Enligt Tantra behöver man en lärare av det motsatta könet. Enligt Dzogchen är lärarens könstillhörighet irrelevant. Från perspektivet av Tantra är kvinnliga lärare förebilder för kvinnor och lärare för män – medan manliga lärare är lärare för kvinnor och förebilder för män. Inom Moders Essens Linjen är tillvägagångssättet för vardagens utövning från den Tantriska Synvinkeln och den formella utövningens tillvägagångssätt kommer från Dzogchen Synvinkeln. Denna förklaring av Moders Essens Linjen är skriven i en stil som betonar Synen snarare än utövningen; och därför betonas det Tantriska perspektivet. Det finns en oerhörd tyngdpunkt vid vad som kallas levandet av Synen inom Moders Essens Linjen och detta är en typ av utövning som är speciellt lämpad för kvinnor.

Yeshé Tsogyel var sang-yum eller den andlige makan till Padmasambhava. Padmasambhava är känd inom Nyingma Skolan av Tibetansk Buddhism som den andre Buddha. Padmasambhava var grundaren av Buddhismen i Tibet och Nyingma (Gamla) Skolan representerar den första spridningen av Buddhismen i Tibet när den flödade av den andliga dynamik som framkallats av Padmasambhava och Yeshé Tsogyel. Padmasambhavas födelse och aktiviteter var förutsedda av Buddha Shakyamuni, som sade att en varelse av enorm styrka och medkänsla skulle uppenbara sig efter hans död, som skulle ha kapaciteten att överföra undervisningen och utövningen av Tantra. De två primära aspekterna av den Tantriska utövningen består av visdom och aktiv-medkänsla och dessa räknas som kvinnliga respektive manliga kvaliteter. Visdom och aktiv-medkänsla är de grundläggande upplysta mänskliga kvaliteterna av Tomhet och Form – icke-dualismens smycken. (Detta är en undervisning som också är grundläggande för den Sutriska undervisningen. Den hittas i Hjärt Sutran där det står att Form är Tomhet och Tomhet är Form.) Med hänsyn till Tantra är Padmasambhava Form aktiv-medkänsla och Yeshé Tsogyel är eller visdom Från detta perspektiv är hela verkligheten sedd som en dans av Padmasambhava och Yeshé Tsogyel. Inom Ngakphang Sanghan av Nyingma skolan varje Lama och hans eller hennes partner Padmasambhava och Yeshé Tsogyel, när det gäller deras lärjungar ifråga.

Inom Moders Essens Linjen är Yeshé Tsogyel och hennes inkarnationer och emanationer av största betydelse, för hon är Visionens Moder och därför den icke-dualistiska erfarenhetens moder. Tantra innehåller metoder som är speciellt lämpade för kvinnor på grund av deras betoning på utvecklandet av Vision. Inom den Tantriska undervisningen sägs att kvinnor har större kapacitet för förverkligande än män på grund av deras större naturliga resonans med den Visionära sfären av utövning. Det mest inspirerande exemplet inom den Tantriska traditionen på kvinnornas djupa kapacitet är Yeshé Tsogyel. Hon var den första Tibetanska kvinnan som uppnådde Buddhaskapet och hon har haft ett flertal inkarnationer och emanationer i Tibet och andra länder i Himalaya regionen. Den Visionära härkomsten av Moders Essens Linjen är Yeshé Tsogyel och hennes influens kan spåras fram till 1900-talet genom hennes inkarnationer. Inkarnationerna av Yeshé Tsogyel inkluderar: Machig Lapdrön; Jomo Menmo; Jomo Chhi’mèd Pema och Jétsunma Khandro Yeshé Réma – kvinnorna som gav födsel till de renodlat-visionära uppenbarelserna som kallas för Aro gTér av Moders Essens Linjen.

De som är intresserade av att lära sig mer om Yeshé Tsogyels liv hänvisas till Keith Dowmans excellenta bok ’Sky Dancer’ som beskriver hennes födsel, liv och förverkligande – tillsammans med en fantastisk kommentar över de tre inre Tantras natur. Eftersom denna text är lättåtkomlig finns det här ingen anledning att diskutera Yeshé Tsogyels liv i denna förklaring av Moders Essens Linjen.