Äiti-ytimen perintölinja – Osa 1

Osa 1 – Yeshé Tsogyel

Ngak’chang Rinpoche

Yeshé Tsogyel (Ye-shes mTsho-rGyal), valaistunut jogiini, on suurin inspiraatio ja naisten roolimalli Tiibetin Buddhalaisuuden termein. Yeshé tarkoittaa ‘perustavaa viisautta’ ja Tsogyel tarkoittaa ‘merenkaltaisen mielen kuningatarta’. Hän on Nyingma-koulukunnan naispuolinen Buddha. Historiallisena hahmona hän on kaikkien Nyingma-perintölinjojen äiti. Yeshé Tsogyel ja kaikki hänen inkarnaationsa ja emanaationsa inspiroivat naisia roolimalleina ja miehiä opettajina.

Namkha Rinpoche lausuu:
Go-kar-chang-lo’i-de perintölinja, jonka vihityt harjoittajat pukeutuvat valkoiseen hameeseen ja ovat pitkätukkaisia, on koko Nyingma-perintölinjan sydän. Suuret gTértönit, sisemmän tantran mestarit, ovat yleensä Ngakpoja tai Ngakmoja. Sarahasta nykypäivään valkoisiin hameisiin pukeutuvien perintölinja on ollut Vajrayanan selviytymisen kannalta elintärkeä. Tiibetissä on paljon miehiä ja naisia jotka ovat Ngakmoja ja Ngakpoja. Olen kuullut joidenkin länsimaisten sanovan että Ngak’phang perintölinja ei ole todellinen tai ettei ole olemassa naispuolisia Ngakmoja. Tämä on täysin mieletön väite ja perustuu pelkästään tietämättömyyteen.

Äiti-ytimen perintölinjassa on kolmentyyppisiä opettaja-oppilassuhteita: mDohon (Sutra), rGyudiin (Tantra) tai rDzogs-cheniin (Mahasandhi) perustuvia. Sutran mukaan oppilas tarvitsee opettajan joka on samaa sukupuolta. Tantran mukaan oppilas tarvitsee opettajan joka on toista, käänteistä sukupuolta. Dzogchenin mukaan opettajan sukupuoli on merkityksetön. Joten tantran näkökulmasta naispuoliset opettajat ovat roolimalleja naisille ja opettajia miehille kun taas miespuoliset opettajat ovat opettajia naisille ja roolimalleja miehille. Äiti-ytimen perintölinjassa jokapäiväisen elämän harjoitusta tarkastellaan tantrisesta näkemyksestä ja muodollista harjoitusta lähestytään dzoghenin näkemyksestä. Tämä esitys äiti-ytimen perintölinjasta on kirjoitettu tyylillä, joka painottaa enemmän näkemystä kuin harjoitusta; siis tantrista näkökulmaa. Äiti-ytimen perintölinjassa painotetaan erityisesti niin kutsuttua näkemyksen elämistä ja tämän tyylinen harjoitus sopii erityisen hyvin naisille.

Yeshé Tsogyel oli Padmasambhavan sang-yum tai hengellinen puoliso. Tiibetin Buddhalaisessa Nyingma-koulukunnassa Padmasambhava tunnetaan toisena Buddhana. Padmasambhava perusti Buddhalaisuuden Tiibetissä ja Nyingma (muinainen) koulukunta on syntynyt Padmasambhavan ja Yeshé Tsogyelin hengellisen toiminnan johdosta Buddhalaisuuden ensimmäisen leviämisen aikaan Tiibetissä. Buddha Shakyamuni ennusti Padmasambhavan syntymän ja toiminnan ja hän sanoi, että valtavan voimakas ja tarpeelliseen toimintaan kykenevä olento ilmaantuisi hänen kuolemansa jälkeen, ja että hänellä olisi kapasiteettia välittää tantriset opetukset ja harjoitukset. Tantrisen harjoituksen kaksi peruselementtiä ovat viisaus ja tarpeellinen toiminta ja näitä kahta pidetään naispuolisena ja miespuolisena ominaisuutena. Viisaus ja tarpeellinen toiminta ovat oikeastaan valaistuneen ihmisen ominaisuuksia tyhjyydestä ja muodosta – jakamattomuuden ornamenteista. (Tämä on myös perustavanlaatuinen opetus sutrisissa opetuksissa. Se löytyy sydän sutrasta, jossa sanotaan että muoto on tyhjyyttä ja tyhjyys on muotoa.) Tantran mukaan Padmasambhava on muoto tai tarpeellinen toiminta ja Yeshé Tsogyel on tyhjyys tai viisaus. Tästä perspektiivistä koko todellisuus näyttäytyy Padmasambhavan ja Yeshé Tsogyelin tanssina. Nyingma koulukunnan ngak’phang sanghassa jokainen lama ja hänen hengellinen puolisonsa ovat Padmasambhava ja Yeshé Tsogyel, ainakin niin kauan kuin kyse on heidän oppilaistaan.

Äiti-ytimen perintölinjassa Yeshé Tsogyel ja hänen inkarnaationsa ja emanaationsa ovat ensisijaisen tärkeitä koska hän on näkyjen äiti ja niin ollen jakamattamuuden kokemuksen äiti. Tantra sisältää menetelmiä, jotka ovat erityisen arvokkaita naisille, heidän painottaessaan näkyjen kehittymistä. On sanottu, että tantrisissa opetuksissa naisilla on miehiä suurempi kapasiteetti realisaatioon, koska heillä on parempi luontainen resonanssi visionääristen harjoituksen kehään. Kaikkein innostavin esimerkki naisten perustavanlaatuisesta kapasiteetista tantriseen traditioon on Yeshé Tsogyel. Hän oli ensimmäinen tiibetiläinen nainen, joka saavutti buddhuuden ja hänellä on ollut lukuisia inkarnaatioita ja emanaatioita Tiibetissä ja muissa Himalajan alueen maissa. Äiti-ytimen perintölinjan visionäärinen lähde on Yeshé Tsogyel ja hänen vaikutuksensa voidaan jäljittää kahdennellekymmenelle vuosisadalle hänen inkarnaatioidensa avulla. Yeshé Tsogyelin inkarnaatioihin kuuluvat: Machig Lapdrön, Jomo Menmo, Jomo Chhi-’méd Pema ja Jétsunma Khandro Yeshé Réma – nainen, joka synnytti puhtaan-näyn paljastukset joita kutsutaan Äiti-ytimen perintölinjan Aro gTériksi.

Niiden, jotka haluavat oppia lisää Yeshé Tsogyelin elämästä, kannattaa tutustua Keith Dowmanin erinomaiseen kirjaan ‘Sky Dancer’, joka kirjaa hänen syntymänsä, elämänsä ja realisaationsa – mukaan lukien mahtavan kommentaarin sisempien tantrojen luonteesta. Koska tämä teksti on helposti saatavilla, tässä äiti-ytimen perintölinjaa koskevassa yhteydessä ei ole enää tarvetta keskustella Yeshé Tsogyelin elämästä.