Familjetraditionen av Upplysta Mödrar

Del 4 – Khyungchen Aro Lingma

av Ngak’chang Rinpoche

Jétsunma Khandro Yeshé Rema födsel var en anmärkningsvärd händelse. Yeshé Rema var en gTértön som av gavs namnet Khyungchen Aro Lingma av Yeshé Tsogyel i Vision (vid den tid hon senare erhöll sina visionära undervisningscykler av undervisning och utövning från henne). Hon föddes under stor lätthet utan att göra några ljud. Det första hon gjorde var ett mycket utdraget väsljud med sina läppar uppdragna i en Vredesfull aspekt, som om hon gjorde en Tsa-lung andningsövning. Ett stort antal örnar syntes på himmeln vid hennes födelse. De svepte och gled mycket nära ingången till hennes föräldrars retreatgrotta. Många olika himmelsfenomen uppenbarades vid hennes födelse, bland annat moln formade som yungdrungs och gakyils. Starka vindpustar blåste upp och upplöstes lika fort. Solen och månen var klart synliga på himlen samtidigt. Hennes moder förblev i ett visionärt tillstånd genom hela födseln, i vilken hon var assisterad fysiskt av Rang-rig Togden.

Aro Lingma sov en hel del som barn men alltid med ögonen öppna. Det var inte alltid lätt att avgöra om hon sov eller var vaken för hon sov ofta sittandes utan något stöd. Hon pratade inte förrän hon var fem år gammal men pratade då flytande utan ansträngning. Upp till den tidpunkten lyssnade hon helt enkelt på hennes mamma och pappa när de praktiserade eller gav henne instruktioner över utövning. Hon växte upp helt och hållet i retreat och såg aldrig något barn innan hon var en vuxen kvinna. Som ung flicka brukade hon vandra långvida i bergen runt hennes föräldrars meditations-grotta. Hon brukade försvinna när sponsorer kom på besök med mat och offergåvor till paret. Hon ville uttryckligen inte träffa någon förutom sina föräldrar och de var ganska glada med att tillmötesgå henne med denna önskan. De ifrågasatte aldrig något hon gjorde eller ville. Hon ville mycket lite och var mest tyst frånsett dånet av högt och oförutsett skratt. Hon var ibland borta i flera dagar och kom tillbaka med redogörelser ifrån att ha besökt andra dimensioner och ha mött Yeshé Tsogyal och Padmasambhava. Hennes föräldrar instruerade henne i Trül-khor (Yantra yoga) från en mycket tidig ålder och hon bemästrade gTu-mo vid en ålder av nio år. Hon kunde inte uthärda att bära kläder under större delen av året förrän hon blev vuxen och lämnade retreatgrottan. Detta är anledningen till att hon hade namnet Réma eller bomulls klädda ladyn, för hon hade kraften att generera sin egna inre hetta.

När Aro Lingma var runt sexton eller sjutton år gammal när hennes föräldrar tog regnbågskropp (’ja’-lus) tillsammans. Hon sydde in dem tillsammans i ett vitt tält efter att ha erhållit slutgiltiga råd, instruktioner och förutsägelser från dem; och retirerade en sträcka av tjugoen steg för att påbörja sin utövning. Sju dagar senare öppnade hon tältet och allt som fanns kvar deras respektive kläder, hår, fingernaglar, tånaglar och nasala septum. De hade uppnått regnbågskropp tillsammans. Det är en mycket ovanlig företeelse att två människor uppnår regnbågskropp samtidigt under samma tidsförlopp, men det var något som hennes mamma hade förutsett många år tidigare. Denna händelse gjorde stort intryck på Aro Lingma och mognade många latenta förmågor hos henne. Hon samlade ihop relikerna efter hennes föräldrar och begav sig mot norra Kham och Golok där hennes mor hade förutsett att hon skulle finna en lämplig Sang-yab för förverkligandet av en gTérma cykel som skulle förverkligas i framtiden för varelser i fjärran länder. Hennes mamma hade givit indikationer över att denna gTérma cykel skulle bli av oerhörd betydelse i framtiden om vissa villkor uppfylldes, men det skulle också bli många svåra omständigheter att övervinna.

Aro Lingma reste från plats till plats, praktiserade och levde som en vandrande yogini. Hon hade vid flera tillfällen möjligheten att förena sig med andra grupper av utövare men var besluten att resa ensam. Hon låtsades ibland att vara efterbliven för att undgå att prata med folk – speciellt om de var religiösa människor. Hon brukade alltid tala med barn och vanligt folk – speciellt om de verkade ha svårigheter; men hon undvek alltid religiöst folk när hon kunde. Det tog Aro Lingma ungefär ett år att nå norra Kham och Golok där det var förutsett att hon skulle möta sin Sang-yab. Det var här hon mötte ’a-Shul Pema Legden som var en munk och lärjunge till Khalden Lingpa. Hon förstod genast att ’a-Shul Pema Legden hade förmågan att förverkliga Visionerna, och så reste de tillsammans till södra Tibet. ’A-Shul Pema Legden gav upp sina munklöften och blev Aro Lingmas Sang-yab. Under deras resa mot södra Tibet upplevde Aro Lingma flera stora Visionära upplevelser av Yeshé Tsogyel i vilka hon förverkligade de cykler av Undervisning och utövning som hennes mamma hade förutsett. Dessa cykler av undervisning och utövning blev kända som Aro gTér – Familjetraditionen av Upplysta Mödrar, Moders Essens Linjen. Denna undervisning överlevde till idag som en mycket nödvändig och ‘mycket utförlig’ kropp av undervisning och utövning.

Tibetansk Buddhism är mest känd i väst som en form av monastisism. Med hänsyn till den monastiska sanghan är undervisningen av Tibetansk Buddhism och Bön mest tillgänglig genom munkars undervisning. Det är en liten minoritet av Västerländska Buddhister som känner till Tibetanska Lamor som är nunnor. För tillfället är den enda Tibetanska nunna som undervisar i Väst Khandro Rinpoche, en kvinnlig Lama från Kagyüd skolan. Den dominerande andliga kulturen av Tibet ger sken av att vara manlig så långt som de flesta människor är medvetna om. även om detta inte är en helt missvisande bild av den dominerande Tibetanska andliga kulturen, så täcker den inte den andliga dynamik som existerade i form av kvinnliga utövare och de mycket små familje traditioner som existerade – i vilka kvinnor verkligen påverkade mycket. I motsatts till det öppna kulturella intrycket fanns det många kvinnor i Tibet som var lärare på den djupaste nivån och många av dem hade manliga lärjungar till ett antal motsvarande de högsta monastiska dignitärerna. Vissa utövade som ordinerade nunnor, men många utövade både som ordinerade Ngakmas och icke-ordinerade yoginis. Ngakmas och Ngakpas (den manliga motsvarigheten) var de som var ordinerade i den Tantriska Ngakphang sanghan och tenderade att leva som gifta par. Både Ngakmas och lekmanna yoginis kan fortfarande påträffas i Himalayas länder som omger Tibet; men det är inget enkelt företag att träffa på dem eller ens hitta dem. En sådan anmärkningsvärd kvinna är Jétsunma Khandro Ten’dzin Drölkar – den anmärkningsvärda yogini som berättade för mig om Jomo Menmos liv. Jag har den enormt stora turen att känna henne både som lärare och vajrasyster; och som sådan har jag introducerat flera av mina studenter till henne. Jétsunma Khandro Ten’dzin Drölkar är en dold yogini. Mycket få personer i väst har hört om henne och även i Indien och Nepal är hon inte vidare känd. Hon är ser ut som vilken annan äldre Tibetansk kvinna som helst som du kan tänkas passera på gatorna i McLeod Ganj, Dharamsala där hon för närvarande bor. Trots hennes anonymitet är hon nära vän till Vördade Sonam Sangpo Rinpoche, Vördade Lama Tharchin Rinpoche och Kyabjé Dungsé Thinley Norbu Rinpoche – och högt respekterad av dem för djupet i sin utövning och förverkligande. Hon är en Dzogchen yogini som har spenderat större delen av sitt liv i retreat. Hon har också tagit hand om sin familj och överlevt en något svår make. En av hennes söner Tülku Ten’dzin är igenkänd som en Nyingma inkarnation, och lever för närvarande i halvöppen retreat hos Kyabjé Chatral Rinpoche i Yang-lé-shöd i Kathmandu dalen i Nepal.

Frånsett de många enskilda kvinnliga utövarna och lärarna i Tibet, fanns det också flera små linjer som existerade jämte de huvudsakliga Nyingma linjerna. Dessa var de mindre linjerna av bergseremiter, både manliga och kvinnliga; och även dolda kvinnliga linjer som passerade snarare ner genom barn än genom inkarnations linjer. Moders Essens Linjen är i första hand en linje av mycket ovanliga kvinnor, visdoms excentriker som antingen var ensamma eller gifta eremiter. De var antingen kringvandrande Nyingma Yoginis och deras partners eller de som levde i samhällen så som Aro Gar, där Moders Essens Linjen spreds. Moders Essens Linjen passerade till en början ifrån moster till systerdotter och sedan ifrån moder till dotter. Med denna dotter började den direkta dotters linjen vilken var förutbestämd att passera ner genom en succession av kvinnor, men som på grund av tillfälligheter och påtryckningarna av den Kinesiska invasionen bröts. Dottern var den sällsynta Visionären med namnet Aro Lingma som vidarebefordrade sin undervisning till en liten grupp av män och kvinnor vilka samlats runt henne i slutfasen av hennes liv. Bland denna lilla grupp av inte fler än ett hundra lärjungar fanns det ett dominerande antal fullbordade yoginis, varav nio hade anmärkningsvärda yogiska färdigheter. A-yé Khandro och A-shé Khandro manifesterade i synnerhet yogiska färdigheter så som telepati, clairvoyance och förmågan prata med djur och varelser i andra dimensioner.

Aro Lingma var en klarhets visions gTértön, vilket vill säga en upptäckare av andliga rikedomar. Hon tog emot flertalet cykler av utövning direkt ifrån Yeshé Tsogyel, den kvinnliga Buddhan och partnern till Padmasambhava. Dessa utövningar var unika och anmärkningsvärda, eftersom de bestod av Medvetenhet-varelse (meditations gudom) former som alla var emanationer av Padmasambhava och Yeshé Tsogyel. Tillsammans med dessa utövningar fanns metoder från de tre serierna av Dzogchen och dess tre tillhörande psykofysiska övningar. Aro Lingma var tillråd av sin mamma att utöva dessa i hemlighet, och endast lära ut denna utövning till hennes dotter. Det skulle sedan bli hennes dotter som skulle föra dessa undervisningar vidare till världen.

Olyckligtvis, på grund av ogynnsamma omständigheter, födde Aro Lingma en son, och blodlinjen bröts. Hennes Sang-yab (andliga make) dog och hon tog aldrig någon ny partner. Hennes mamma hade gett henne rådet att hon bara skulle ha en Sang-yab. Hon rådde henne också till att endast ha ett barn; annars skulle hennes livslängd förkortas avsevärt, och hon skulle då få lite tid till att försäkra sig om hennes dotters andliga träning. Hennes Sang-yab, ’a-shul Pema Legden, var en gammal Lama. Han dog när Aro Lingma fortfarande var ganska ung, och före det hon hann bli gravid med en dotter. Detta skulle kunna betyda att Aro Lingmas cykler av Visionär undervisning skulle försvinna från världen, men genom hennes yogiska kraft var hon förmögen att bli gravid strax innan ’a-shul Pema Legdens död. Hon guidade honom genom övergångsstadiernas Bardo visioner mellan liven, och födde honom som sin egna son. Det var inte möjligt för ’a-shul Pema Legden att bli återfödd som kvinna på grund av hans egen kvarstående karmiska fördunklingar, och så var tillfället förlorat att göra dessa undervisningar vida kända. Aro Lingmas mamma hade gett henne råd inför den ogynnsamma händelse av att föda en son, och som ett resultat av att ha erinrat sig dessa instruktioner mycket exakt var hon förmögen att överföra undervisningen till sin son genom att uppenbara sig i Visionär form efter hennes egna död, medan han var i avskild retreat vid åtta års ålder.

Aro Lingmas son kallades Aro Yeshé, och hon lämnade instruktioner om att den Visionära undervisningar han skulle ge skulle kallas för Aro gTér. Aro Yeshé var det namn hon skulle ge sin dotter, om hon varit förmögen att föda en flicka. Under Aro Yéshes barndom hölls han borta från andra pojkar och från män i allmänhet. Han uppfostrades efter sin mammas död av fem yoginis som hon hade utsett för att ta hand om hans utbildning. Hans barndomsvänner var två systrar kallade A-yé Khandro och A-shé Khandro vilka senare blev hans Sang-yums. Dessa två flickor var de två första lärjungar till vilka han överförde Aro gTér, och det var de som verkligen förde vidare undervisningen till de andra av Aro Lingmas lärjungar. Aro Yeshé själv undervisade väldigt sällan eftersom överföringen ansågs mer kraftfull om den erhölls från kvinnor.

Efter Aro Lingmas död fortsatte traditionen genom en manlig linjehållare, stöd utav två kraftfulla kvinnliga partners. Detta kallas för den indirekta sonlinjen. Den kallades indirekt eftersom den kom genom en manlig linjehållare, och i denna tradition har manliga utövare mindre kraft för linjevälsignelse. Det finns dock en förutsägelse att den direkta dotterslinjen kommer att återuppstå med större kraft om tillräckligt många kvinnor blir upplysta i Moders Linjens Visionära metoder.