Aro Lingma – gomtag

Khyungchen Aro Lingma

The Consummate Garuda who tastes the Primordial ‘A’