Aro gTér

esittely

Aro gTér on vajrayanabuddhalainen suuntaus, jossa vihkimys sopii yhteen romanssin, avioliiton ja perhe-elämän kanssa. Se keskittyy sisäisten tantrojen opetuksiin ja harjoituksiin olennaisen jakamattomuuden opetuksen, dzogchenin, näkökulmasta.

Aro gTér on ehkä ainutlaatuinen sopivuudessaan länsimaalaisille. Johtuen dzogchen-perspektiivin vallitsevuudesta Aro gTér painottaa sulautumista jokapäiväiseen työelämään, kunnioittavaa sukupuolten välistä tasaveroisuutta, romanttisten suhteiden henkistä ulottuvuutta, taiteellista luovuutta ja toimintaa elämän aherrusta rikastuttavien taiteiden ja vaativien fyysisten taitojen, kuten ratsastustaitojen, kehittämisen parissa. Oppilaat harjoittelevat normaalin elämän kontekstissa: avioitumalla, kasvattamalla perheitään ja osallistumalla kaikille tavallisiin elämän aktiviteetteihin. Aro-perinteen harjoittajia asuu Iso-Britanniassa, Pohjois-Amerikassa, Itävallassa, Saksassa, Sveitsissä, Ruotsissa ja Suomessa.

Perintölinja

Aro gTér on opetuskokonaisuus, jonka paljasti naispuolinen visionääri Aro Lingma (1886 – 1923), ja se perustuu täysin nyingma-vajrayanan kolmeen sisäiseen tantraan. Nyingma-perinne on peräisin buddhalaisuuden ensimmäisestä leviämisestä Tiibetissä, tantristen buddhien Padmasambhavan ja Yeshé Tsogyelin ajalta.

Lamat

Ngak’chang Rinpoche ja Khandro Déchen ovat Aro gTérin tämän hetkiset perintölinjan haltijat, ja he opettavat parina. Opetustoiminnassaan he pitävät ensiarvoisen tärkeänä auttaa oppilaita näkemään omat ihmissuhteensa ja perhe-elämän keskeisenä henkisenä harjoituksena. Naisen perustaman perintolinjan edustajina he haluavat eritoten auttaa naisia tulemaan henkisiksi harjoittajiksi ja opettajiksi – siksi lapset ovat aina tervetulleita ritriiteille.

He ovat rohkaisseet perustamaan muuta sanghaa oppilaidensa. He opettavat kaksi kertaa vuodessa Yhdysvalloissa, New Yorkissa ja Kaliforniassa.

Buddha

Aro gTér -perintölinja on siirretty eteenpäin valaistuneiden naisten sarjassa, joka alkoi Yeshé Tsogyelistä ja jatkui suureen gTértöniin Khyungchen Aro Lingmaan (1886 – 1923). Ngak’chang Rinpoche on Khyungchen Aro Lingman pojan, Aro Yeshén, inkarnaatio.

Dharma

Aro gTér harjoitus on täysin sisäistä tantraa – dzogchenin perspektiivistä. Se tarkoittaa, että jooginen laulu, hiljaa istuminen, mantran resitointi ja sKu-mNyé (fyysinen joogaharjoitus) ovat harjoittajien elämässä keskeisessä osassa. Tämä on värikäs, energinen perintölinja, jossa nautitaan käsitöistä, thanka-maalauksesta, namkhasta (taivaan-kutominen), chamista (tantrinen tanssi), tantrisesta orkesterista ja aistikokemusten arvostamisesta. Muihin traditioihin verrattuna Aro gTér on ei-luostarillinen, ja siksi siinä ei painoteta liturgista resitointia, sadhanaa (rituaaleja ja yksityskohtaista visualisointia) eikä cho-pata (rituaalista antamisharjoitusta).

Tämän perinteen lamat opettavat dzogchenin eetoksen mukaisesti sekä muodollisesti että arkipäiväisten tilanteiden yksinkertaisen välittömyyden kautta. Tiibetiläinen sana lama ei tarkoita pelkästään ulkoista vaan myös sisäistä opettajaa, joka on meidän alkamattomasti valaistunut luontomme. Laman rooli on toimia oppilaan peilinä. Peilaaminen on väline, joka heijastaa oppilaan sisäisen oivalluksen – ja hämmennyksen rakenteen. Siksi lamat rohkaisevat oppilaitaan pitämään koko elämäänsä harjoituksena – sekä käytännössä että innoituksena.

Sangha – oppilassuhde ja vihkimys

Ngak’chang Rinpochen ja Khandro Déchenin kehittämä oppilasohjelma on tehokas tapa työskennellä Aro gTérin harjoituksista vakavasti kiinnostuneiden oppilaiden kanssa. Oppilassuhde tarjoaa henkilökohtaisen suhteen lamoihin, suoran pääsyn opetuksiin, oppilasritriittejä ja osallistumisen lämpivän ystävälliseen sangha-ympäristöön.

Oppilaat harjoittelevat lamojensa ohjauksessa. Ohjaus ja esittelyt annetaan dynaamisten henkilökohtaisten ohjeiden, ryhmässä tehtävien kysymys- ja vastausistuntojen, yhteismeditaation, joogisen laulun ja oppilaiden parissa olemisen kautta.

Viisi vuotta Aro-lamojen kanssa opiskelleella ja harjoitelleella oppilaalla on mahdollisuus ottaa ngakpa/ngakma tai naljorpa/naljorma vihkimys. Molemmat vihkimykset ovat niille, jotka aidosti pitävät lamojaan juuriopettajinaan (Tsawai-lamoina). Vihkimys on tarkoitettu niille, jotka pitävät perinnettä, perintölinjaa ja harjoitusta elämänsä tärkeimpänä osana.

Aro gTér -perintölinja seuraa muutosta painottavaa vajrayana gö-kar chang-lo -tyylistä harjoitusta. Sen harjoittajat tunnetaan valkoista hameistaan ja leikkaamattomasta tukasta. Vajrayanan muutoksen polku sopii hyvin niille, joita inspiroi harjoittelu käyttäen jokapäiväisen elämän olosuhteita polkuna oivallukseen.

Kyabjé Düd’jom Rinpochen rohkaisemana Ngak’chang Rinpoche ja Khandro Déchen ovat perustaneet vihittyjen gö-kar chang-lo -sanghan länteen. Kuusikymmentä oppilasta on ottanut tämän askeleen (vuoteen 2006 mennessä), ja monet muut etenevät sitä kohti. Lännessä on nyt kolme vahvaa gö-kar chang-lo -sanghaa ja on varmaa, että tämä vihkimyslinja jatkaa kasvuaan lamojensa ohjauksessa.