Ngakma Shardröl Du-nyam Wangmo practising gÇod.

Ngakma Shardröl Du-nyam Wangmo

practising gÇod