Aro Yeshé

Aro Yeshé

Vaivattomuudessa lepäävän mielen asento

Aro Yeshé on esitetty tässä Dzogchen-asennossa, jota joskus kutsutaan ‘rentoutuneen mielen asennoksi’ tai ‘vaivattomuudessa lepäävän mielen asennoksi’. Aro Yeshé, niinkuin Khyungchen Aro Lingma ja Jomo Chhi’mèd Pema, oli ennen kaikkea Dzogchen-mestari ja harjoitti heidän laillaan mahdollisimman vähän rituaalista toimintaa. Vaikka Aro Yeshéä ei erityisesti tunnettu phurba-mestarina, on hänellä phurba vyöllään symboloimassa Aro gTérin pääyidamin asetta. Khandro Déchen kommentoi:
Lama esitettynä phurban kanssa on eräs tapa kuvata häntä tantrikana – tällaisia kuvia on monista Nyingma Lamoista. Myös luostarien lamoja on kuvattu phurba vyöllään. Tämä on tapa osoittaa heidän olevan sisäisesti voimakkaita tantrikoita.